Somatie de plata & Ordonanta de plata- proceduri judiciare de recuperare a sumelor restante

„In raporturile comerciale este bine sa evitati pe cat posibil clientii rau-platnici.”

Avocat ANDREI NICOLESCU- specialist în recuperarea creantelor

 Dacă ați contractat totuși cu astfel de clienți și în cazul în care doriți inițierea unei proceduri de recuperare de datorii, înaintând un proces de somație de plată, sau ordonanță de plată, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să la cunoașteți și care vă pot fi de mare folos.

Legislația aplicabilă în acest moment pune la dispoziția unei societăți care înregistrează o creanță certă, lichidă și exigibilă următoarele proceduri judiciare de recuperare a sumelor restante: 
      (i)  procedura normală de judecată;
      (ii) procedura somației de plată și
      (iii) procedura ordonanței de plată.
Începând cu anul 2007, când a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 119/2007 (”OUG 119″), ca parte a responsabilităților asumate de România în procesul de integrare în Uniunea Europeană, coexistă două proceduri urgente privind recuperarea creanțelor – procedura somației de plată, stabilită prin Ordonanța Guvernului nr.5/2001, și procedura ordonanței de plată, stabilită prin OUG 119.
În scopul îmbunătățirii funcționării justiției, prin degrevarea instanțelor de numeroase cauze, a fost adoptată de către Guvernul României procedura somației de plată. S-a avut în vedere situația economică și socială existentă în societatea românească, când costurile unui proces sunt din ce în ce mai greu suportate de justițiabili, iar proiectul se înscrie în cadrul măsurilor impuse de dezideratul de a oferi creditorilor o procedură rapidă și mai puțin costisitoare, pentru obținerea titlurilor executorii în vederea realizării creanțelor prin executare silită. Procedura somației de plată este o procedură specială, deci derogatorie de la dreptul comun, de soluționare a cererilor prin care se solicită obligarea debitorului la plata unei sume de bani, în masura în care sunt îndeplinite anumite condiții și are ca obiect obținerea titlului executoriu într-un cadru procesual caracterizat prin celeritate. Procedura somației de plată este cea mai simplă și mai uzuală procedură care s-a elaborat ca urmare a necesității simplificării procedurii de recuperare a creanțelor de la debitori, legiuitorul dorind să pună la dispoziția creditorului o acțiune prin care acesta să-și poată valorifica dreptul de creanță într-un timp scurt și fără parcurgerea altor etape, care sunt necesare pe calea dreptului comun.

Prin urmare, instituirea unei modalități care s-a dorit a fi mai rapidă, care să permită creditorului să-și realizeze creanța într-un timp mai scurt și printr-o procedură simplificată, nu poate decât să ducă la o îmbunătățire a eficienței actului de justiție și chiar la creșterea securității circuitului comercial și civil.
Scopul procedurii este enunțat în art. 1 al Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 și constă în realizarea de bunăvoie ori prin executare silită a creanțelor certe, lichide și exigibile.
Avantajele emiterii unei ordonanțe privind somația de plată sunt multiple. În primul rând, în ceea ce privește taxa de timbru aferentă introducerii unei astfel de cereri, este de menționat că taxa de timbru aferentă acestui tip de cerere este una fixă, de 39 RON, indiferent de cuantumul creanței, ocolindu-se astfel timbrajul la valoare, întemeiat pe dispozițiile Legii 146/1997, care poate ajunge la sume considerabile, în funcție de mărimea creanței.

 Condițiile de admisibilitate ale cererii având ca obiect somația de plată sunt următoarele:
Creanța să fie certă, lichidă și exigibilă;
Creanța este certă, atunci când existența sa este dincolo de îndoială;
este lichidă, atunci când cuantumul său este determinat sau determinabil; și
este exigibilă, atunci când a devenit scadentă
Creanța să reprezinte o obligație de plată a unor sume de bani
Obligațiile pecuniare să rezulte dintr-un înscris.
Înscrisul trebuie să fie semnat ori acceptat de părți.
Înscrisul să ateste drepturi și obligații privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestații.
Ordonanța care conține somația de plată poate fi atacată numai de debi­tor cu cerere în anulare, o cale de atac de retractare.

 Dacă procedura somației de plată este o procedură frecvent utilizată și foarte cunoscută, ordonanța de plată este un mijloc de recuperare a creanțelor mai puțin cunoscut și, implicit, mai puțin folosit.
Ordonanța de plată a fost introdusă în anul 2007 ca urmare a implementării unei directive europene privind combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale. Ordonanța de plată este aplicabilă exclusiv creanțelor certe, lichide și exigibile izvorâte din raporturi comerciale, acesta fiind principalul aspect care o diferențiază de somația de plată. Prin raport comercial se întelege orice contract încheiat între comercianți ori între aceștia și o autoritate contractantă. Pe calea ordonanței de plată nu pot fi solicitate creanțele înscrise la masa credală (gruparea organizată a creditorilor) sau creanțe izvorâte din contracte încheiate între comercianți și consumatori sau din contracte civile. În schimb, poate fi emisă o ordonanță de plată pentru creanțele izvorâte din contracte de achiziție publică sau concesiune de lucrări sau servicii.
Împotriva ordonanței de plată se poate depune cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanței. Cererea de anulare nu suspendă executarea decât la cererea debitorului și numai cu dare de cauțiune.
Ordonanța de plată constituie titlu executoriu. Aceasta poate fi pusă în executare direct de către executorul judecatoresc din circumscripția judecătoriei în care urmează să se efectueze executarea. Împotriva executării silite a ordonanței se poate face contestație, dar la judecarea contestației nu se pot invoca decât aspecte legate de procedura de execuție. Termenul de plată este cuprins între 10 și 30 zile de la comunicarea ordonanței. Termenul de desfășurare a procedurii nu poate depăși 90 zile de la momentul depunerii cererii inițiale.

Diferențe față de somația de plată

În afară de natura obligațiilor din care izvorăsc creanțele deduse judecății, următoarele aspecte diferențiază ordonanța de plată de somația de plată:
Sunt prevăzute mijloace de probă mai numeroase;
Procedura de emitere a ordonanței de plată este limitată în timp la maxim 90 zile;
Nedepunerea întâmpinării poate fi considerată recunoaștere a pretențiilor creditorului;
Procedura concilierii prealabile nu este obligatorie. 
Procedura somației este o procedură specială și urgentă, ce poate fi utilizată numai pentru recuperarea creanțelor reprezentând sume de bani, rezultând din contracte sau din alte înscrisuri, semnate de ambele părți. Ordonanța de plată deține o arie mai restrânsă de aplicare, în sensul că ea reglementează recuperarea creanțelor reprezentând sume de bani, ce decurg din contracte comerciale, definite drept acele contracte încheiate între comercianți, ori între comercianți și autorități contractante. În timp ce, în procedura somației de plată, facturile semnate de debitor reprezintă dovada de bază utilizată în fața instanței, procedura ordonanței de plată permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește furnizarea dovezilor în instanță. Astfel, un creditor ce utilizează această procedură poate depune cu succes, pe lângă facturi, și alte documente care să ateste creanța sa față de debitor, cum ar fi corespondența cu acesta. Acesta este un aspect important în această procedură, ce transformă ordonanța de plată într-o procedură mai avantajoasă pentru creditori, comparativ cu somația de plată. Un alt avantaj al ordonanței de plată este faptul că, în cadrul acestei proceduri, debitorul își poate recunoaște parțial datoria, în timp ce procedura somației nu permite o asemenea recunoaștere parțială. Astfel, judecătorul poarte emite o decizie în acest sens, iar creditorul își va putea recupera o parte a creanței sale, în timp ce, pentru restul creanței pretinse, poate introduce o cerere în instanță în temeiul procedurii generale prevăzute de Codul de procedură civilă.

În funcție de cazul lor concret, creditorii pot opta pentru oricare dintre cele două procedure urgente, dar pot, de asemenea, utiliza și procedura generală prevăzută de Codul de procedură civilă, care necesită însă mai mult timp pentru o implementare integrală.
Cabinet de Avocat Andrei Nicolescu
www.andreinicolescu.ro   office@andreinicolescu.ro

Reclame
Publicat în Economie. Etichete: . 5 Comments »

5 răspunsuri to “Somatie de plata & Ordonanta de plata- proceduri judiciare de recuperare a sumelor restante”

 1. Carmen Says:

  Buna va rog sa ma informati daca puteti in ce cazuri se poate face contestatie la executare ? Se contesta actul de executare somatia sau sentinta ce o izvorat din somatie ?
  cu multumiri
  Bun articolul

 2. Saftiuc Alina Says:

  Eu am introdus in judecata o cauza pe procedura ordonantei de plata, au trecut cele 90 de zile de la inregistrarea dosarului, si inca nu s-a dat dat solutie, s-a tot amant de 3 ori pana acum. Ce as putea face sa beneficiez de obligatia de a se judeca in 90 zile?

 3. dan Says:

  Ce parere aveti, este admisibila o ordonanta de plata promovata in baza OUG 119/2007 in cazul in care se cere plata unei creante in baza unui contract de asociere in participatiune comerciala (incheiat potrivit art. 251-256 cod comercial)? Are cine practica judecatoreasca?

 4. comabi Says:

  Se poate merge pe somatie de plata in cazul unui debit restant in baza unui contract de telefonie mobila? Adica stiu ca nu se investesc cu titlu executoriu asemenea contracte, insa trebuie recuperate debitele. Este de preferat pe actiune in pretentii sau somatie de plata?


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: